ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держкомтелерадіо
від «18» квітня 2016 р. № 84
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко

СТАТУТ
Національної телекомпанії України
(нова редакція)

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національна телекомпанія України (далі – НТКУ) є юридичною особою, яка заснована на державній власності та належить до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Уповноважений орган управління).

НТКУ є правонаступником майна, прав і обов’язків:

Національної радіокомпанії України (код ЄДРПОУ – 22927269);

Державної телерадіокомпанії «Культура» (код ЄДРПОУ – 26267278);

Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії «КАРПАТИ» (код ЄДРПОУ – 02841442);

Полтавської обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» (код ЄДРПОУ – 02841502);

Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія» (код ЄДРПОУ –  02841554);

Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля-центр» (код ЄДРПОУ – 02841560);

Волинської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 02841376);

Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 23364213);

Донецької обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 02841407);

Житомирської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 02841413);

Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 22071911);

Запорізької обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 02841436);

Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 02841465);

Львівської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 22333937);

Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 02841494);

Одеської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 21026469);

Рівненської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 22573268);

Сумської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 02841525);

Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 02841531);

Харківської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 02841548);

Черкаської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ – 02841577);

Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ -02841592);

Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії (код ЄДРПОУ -02841583);

державної організації “Вінницька обласна державна телерадіокомпанія «ВІНТЕРА» (код ЄДРПОУ – 02841363);

державної організації «Київська державна регіональна телерадіокомпанія» (код ЄДРПОУ – 23703709);

державної організації «Луганська обласна державна телерадіокомпанія» (код ЄДРПОУ – 02841382);

державної організації «Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія «Сіверська» (код ЄДРПОУ – 22824569);

державної організації «Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія «Криворіжжя» (код ЄДРПОУ – 21881105);

1.2. Засновником НТКУ є Кабінет Міністрів України.

1.3. НТКУ утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1995 року № 129. Указом   Президента   України   від   2  лютого  2002 року № 91
НТКУ надано статус національного закладу.

1.4. НТКУ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно – правовими актами законодавства, а також цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НТКУ

2.1. Найменування НТКУ:

українською мовою – Національна Телекомпанія України,

англійською мовою – National Television Company of Ukraine,

скорочена назва українською мовою – НТКУ,

скорочена назва англійською мовою – NTCU.

2.2. Місцезнаходження НТКУ: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 42

3. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НТКУ

3.1. Основною метою діяльності НТКУ є забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань, а також розроблення і реалізація програмної політики, що відповідає національним інтересам України, створення конкурентоспроможної інформаційної продукції та забезпечення входження України у світовий інформаційний простір.

3.2. Предметом діяльності НТКУ є створення та розповсюдження теле- радіопрограм, пакетів програм, теле- радіопередач, фільмів з метою задоволення інформаційних потреб суспільства.

3.3. У відповідності з метою, предметом діяльності і головними цілями, НТКУ діє за такими напрямами діяльності:

діяльність у сфері телевізійного мовлення;

діяльність у сфері радіомовлення;

виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

видання звукозаписів;

тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;

діяльність у сфері проводового електрозв’язку;

діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку;

діяльність у сфері супутникового електрозв’язку;

інша діяльність у сфері електрозв’язку;

рекламна діяльність.

3.4. Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються після їх отримання у порядку, встановленому законодавством України.

3.5. Відповідно до мети і предмету діяльності основними завданнями НТКУ є:

оперативне інформування населення про суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю населення, оприлюднення офіційних повідомлень, роз’яснення рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

висвітлення діяльності Президента України, зокрема церемонії складення присяги народові України на урочистому засіданні Верховної Ради України; трансляція звернень Президента України з посланнями до народу та з щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, екстрених виступів Глави держави, інформування про участь Президента України в офіційних заходах, що проводяться в державі, ведення переговорів та укладення міжнародних договорів України; репортажі про офіційні візити Президента України в інші країни, прийоми делегацій та посадових осіб з інших держав, про участь Президента України у пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях Кабінету Міністрів України, робочих нарадах з представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про видані Президентом України укази і розпорядження, його робочі поїздки по країні та інше;

трансляція відкриття першого засідання сесії Верховної Ради України нового скликання, висвітлення пленарних засідань Верховної Ради України, інформування про прийняті нею законодавчі акти та інші рішення, заяви, офіційні повідомлення Верховної Ради України, а також транслювання екстрених офіційних виступів Голови Верховної Ради України з питань державного життя, виступів народних депутатів з питань їх депутатської діяльності, висвітлення інших питань діяльності Верховної Ради України у порядку і формах, визначених постановою Верховної Ради України на кожну поточну сесію;

висвітлення в установленому порядку відкриття першого засідання новосформованого Кабінету Міністрів України, інших засідань Кабінету Міністрів України, на яких розглядаються питання, що належать до його конституційних повноважень, а також інформування про прийняті постанови, розпорядження та заяви Кабінету Міністрів України і виступи Прем’єр-міністра України; висвітлення ходу нарад з соціально-економічних та регіональних питань, візитів офіційних урядових делегацій України за кордон, перебування в Україні офіційних іноземних урядових делегацій, проведення загальнодержавних і міжнародних заходів, організація яких покладається на Кабінет Міністрів України;

висвітлення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду, важливих фактів діяльності органів місцевого самоврядування;

надання в установленому законодавством порядку ефірного часу для ведення передвиборної агітації;

створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художньо-мистецьких, навчальних, розважальних, спортивних програм, фільмів, а також створення програм і фільмів для дітей та юнацтва;

сприяння зміцненню міжнародних зв’язків України, зростанню її авторитету у світі.

4.ПРАВОВИЙ СТАТУС НТКУ

4.1. НТКУ є телерадіоорганізацією, яка відповідно до цього Статуту веде інформаційну, творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність.

4.2. НТКУ здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

4.3. НТКУ веде баланс, має поточні та інші рахунки у національній  та  іноземній валюті в установах банків, в установах Державної казначейської служби України, а також печатку зі своїм найменуванням із зображенням Державного Герба України, фірмові знаки, штампи, бланки, емблеми та інші реквізити.

4.4. НТКУ має відокремлене майно, право вчиняти правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести відповідальність, бути  позивачем або відповідачем у суді, відповідно до законодавства.

5. МАЙНО НТКУ

5.1. Майно НТКУ є державною власністю і закріплюється за нею на праві оперативного управління. НТКУ використовує  та  розпоряджається   цим   майном відповідно до законодавства, мети своєї діяльності і завдань, передбачених цим Статутом.

5.2. Майно НТКУ становлять необоротні та оборотні активи, вартість яких відображається у балансі НТКУ.

5.3. Джерелами формування майна НТКУ є:

кошти Державного бюджету України;

майно (рухоме і нерухоме), матеріальні цінності та інші об’єкти, придбані за кошти НТКУ або набуті нею в інший спосіб в установленому законодавством порядку;

плата за оренду майна НТКУ;

надходження НТКУ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

добровільні або  благодійні внески, гранти та дарунки,  пожертви фізичних  і  юридичних осіб, спонсорські внески, а також іноземні інвестиції, здійснені відповідно до законодавства;

доходи, отримані від виробництва і трансляції реклами, створення телерадіопрограм, відео- та аудіопродукції на замовлення, у тому числі зарубіжних телерадіоорганізацій; продажу і прокату відео- та аудіопродукції; трансляції та прокату телефільмів, платних спектаклів, концертів, організованих безпосередньо НТКУ та інші джерела, не заборонені законодавством.

5.4. Відчуження майна НТКУ здійснюється у встановленому законодавством порядку.

5.5. Списання майна, крім повністю амортизованих основних фондів, первісна вартість яких становить менш як 10 тисяч гривень, здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління у встановленому законодавством порядку.

5.6. Згоду на оренду майна НТКУ і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованому майні НТКУ технічної політики в контексті завдань галузі, орендодавцям надає Уповноважений орган управління.

5.7. Контроль за використанням орендованого майна НТКУ, в тому числі за виконанням орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об’єктів державної власності, якщо такі передбачені договором оренди, здійснює Уповноважений орган управління.

5.8. Уповноважений орган управління виявляє майно, яке тимчасово не використовується НТКУ, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання.

5.9. Договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління майном, а також зміни до них укладаються за погодженням з Уповноваженим органом управління, який здійснює контроль за виконанням умов цих договорів.

5.10. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком закріпленого за НТКУ майна здійснює Уповноважений орган управління.

5.11. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється відповідно до законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НТКУ

6.1. НТКУ має право:

використовувати в установленому порядку загальнонаціональні, регіональні, інші канали телевізійного мовлення та канали радіомовлення;

за погодженням з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами управління політичних партій та інших об’єднань громадян акредитувати при них (при їх прес-службах) свої творчі групи, окремих працівників;

планувати свою діяльність, визначати власну програмну політику, а також стратегію, умови та основні напрями розвитку НТКУ відповідно до кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт і послуг та економічної ситуації;

створювати власні теле – та радіопрограми і передачі, фільми та іншу інформаційну продукцію з належними їй авторськими правами;

дозволяти в установленому порядку трансляцію (ретрансляцію) власної аудіовізуальної продукції юридичними і фізичним особами в Україні та за кордоном;

в установленому порядку використовувати програми, передачі, фільми та іншу продукцію юридичних та фізичних осіб, а також об’єкти права інтелектуальної власності;

відтворювати та тиражувати створені НТКУ теле – та радіопрограми і передачі, фільми, записи музичних і літературно-драматичних творів, культурно-масових і спортивних заходів, організовувати  виробництво, прокат і продаж матеріальних носіїв із записами аудіовізуальної та іншої інформаційної продукції;

організовувати і проводити фестивалі і конкурси, концерти, радіоспектаклі тощо, в тому числі з визначення кращих оригінальних культурно-просвітницьких передач;

створювати відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва, кореспондентські пункти тощо), як на території України, так і за кордоном;

складати як розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, до мережі якого належать інші розпорядники коштів нижчого рівня та/або одержувачі бюджетних коштів, в порядку, визначеному для головних розпорядників, мережу розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються в органах Державної казначейської служби України відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

включати до мережі розпорядника бюджетних коштів відокремлені структурні підрозділи НТКУ, які не є юридичними особами, відомості щодо яких внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, визначеному законодавством;

створювати теле- та радіопрограми, фільми на замовлення, відповідно до законодавства провадити рекламну діяльність та надавати платні послуги за договірними цінами, а у випадках, передбачених законодавством, – за фіксованими цінами;

залучати до роботи в установленому порядку провідних українських та іноземних фахівців, визначати форми і розміри оплати їх праці та послуг, утворювати творчі колективи, в тому числі тимчасові;

створювати (придбавати, будувати) технічні засоби розповсюдження програм (передавачі, супутникові, кабельні, радіолінійні мережі зв’язку та інші засоби);

отримувати у порядку, передбаченому законодавством, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності необхідну інформацію для провадження своєї статутної діяльності;

провадити відповідно до законодавства зовнішньоекономічну діяльність, брати участь у роботі міжнародних організацій з питань діяльності телебачення, радіомовлення та кінематографії;

користуватися  встановленими  законодавством пільгами щодо орендної плати, плати за землю, за послуги зв’язку, а  також  щодо  податкового,  митного,   валютного   і   тарифного регулювання та іншими формами державної економічної підтримки.

6.2. НТКУ зобов’язана:

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії;

виконувати в установленому порядку державне замовлення на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб;

розповсюджувати об’єктивну інформацію, з повагою ставитися до національної гідності, своєрідності і культури всіх народів;

додержуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів телемовлення та радіомовлення, а також стандартів та норм технічної якості теле- та радіопрограм, фільмів;

додержуватись встановленого законодавством порядку при здійсненні міжнародної діяльності та участі працівників НТКУ у заходах міжнародного характеру;

не створювати перешкод у передаванні та прийманні програм інших телерадіоорганізацій, функціонуванні ліній зв’язку;

не розголошувати у своїх програмах відомості, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, не допускати транслювання програм, передач, фільмів, що містять заклики до насильницької зміни або повалення існуючого державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропагують війну, насильство і жорстокість, розпалюють расову, національну та релігійну ворожнечу, поширюють порнографію, іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини;

додержуватися встановленої квоти демонстрування фільмів, передач, програм національного виробництва, не допускати демонстрування на каналах мовлення фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, поза встановлений для цього час та без обов’язкового попередження про ці обмеження у програмах телепередач і перед початком демонстрування цих фільмів;

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, які встановлені законодавством;не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду;не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, якщо ця інформація не є суспільно необхідною.забезпечувати в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, оповіщення населення у разі настання надзвичайної ситуації  техногенного та природного походження, введення особливого періоду та воєнного стану згідно Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 (статті ЗВДТ 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.2.2);

забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством;

здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством;

створювати належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування та інших соціальних гарантій;

проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством;

надавати Уповноваженому органу управління інформацію щодо діяльності НТКУ.

виконувати інші вимоги законодавства.

7. УПРАВЛІННЯ НТКУ

7.1. Керівництво діяльністю НТКУ здійснює її генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Уповноваженим органом управління в установленому законодавством порядку за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

7.2. Генеральний директор:

здійснює поточне управління (керівництво) НТКУ, забезпечує виконання завдань, покладених на неї законодавством та цим Статутом;

визначає програмну політику НТКУ та несе відповідальність за її реалізацію;

організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність НТКУ, а також забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за нею державного майна;

є повноважним представником НТКУ, представляє її інтереси, без довіреності, в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування та вступає в її інтересах у правовідносини з фізичними особами, суб’єктами господарювання, громадськими об’єднаннями тощо;

визначає структуру НТКУ, приймає рішення про створення та закриття відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв, кореспондентських пунктів тощо) за погодженням з Уповноваженим органом управління, затверджує положення про них;

розробляє штатний розпис та кошторис НТКУ, який затверджується Уповноваженим органом управління;

користується правом розпорядження майном та коштами НТКУ відповідно до чинного законодавства України, вчиняє від імені НТКУ правочини, відкриває в установленому порядку рахунки в Державній казначейській службі України та установах банків;

забезпечує ефективне використання та збереження майна  НТКУ;

підписує колективний договір зі сторони роботодавця;

призначає та звільняє працівників НТКУ, визначає на умовах, передбачених законодавством, форму та систему оплати праці працівників НТКУ та інших осіб, що залучаються до роботи, в установленому порядку вирішує питання щодо їх заохочення або притягнення до відповідальності;

призначає та звільняє заступників генерального директора та розподіляє між ними обов’язки відповідно до вимог законодавства;

призначає та звільняє керівників відокремлених структурних підрозділів НТКУ за погодженням з Уповноваженим органом управління, видає їм довіреності;

призначає та звільняє за погодженням з Уповноваженим органом управління головного бухгалтера та призначає за погодженням з юридичною службою Уповноваженого органу управління керівника юридичної служби НТКУ;

забезпечує подання редакційного статуту НТКУ на затвердження Уповноваженому органу управління;

опрацьовує та подає на затвердження до Уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту;

забезпечує додержання законодавства про працю в НТКУ та антикорупційного законодавства;

у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, обов’язкові для всіх структурних підрозділів, у тому числі відокремлених, та працівників НТКУ, організовує та забезпечує їх виконання;

здійснює інші повноваження для забезпечення діяльності НТКУ.

7.3. Генеральний директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.4. Спеціальним наглядовим органом НТКУ є Редакційна рада, половина складу якої призначається Уповноваженим органом управління, а друга половина обирається творчим колективом НТКУ

8. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В НТКУ

8.1. НТКУ здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та їх недостовірність у цих даних несуть особи, які склали і підписали ці документи.

Генеральний директор НТКУ несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

8.2. Ревізія і перевірка фінансової діяльності НТКУ проводиться уповноваженими на це органами державної влади в установленому законодавством порядку.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ НТКУ

9.1. Працівники НТКУ, які беруть участь у її діяльності на підставі трудового договору (контракту), становлять трудовий колектив НТКУ.

9.2. Повноваження  трудового колективу НТКУ реалізуються  загальними  зборами (конференцією) та через виборний орган,  який представляє  інтереси  трудового  колективу,  –  профспілку працівників НТКУ.

Загальні збори (конференція) трудового колективу НТКУ проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів (конференції) трудового  колективу  приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

9.3. Члени  профспілки обираються таємним  голосуванням  на загальних зборах (конференції) трудового колективу терміном на 3 роки не менш як двома третинами  присутніх на зборах.  Кількісний склад  профспілки призначається загальними зборами (конференцією).

9.4. Повноваження трудового колективу:

розглядає і схвалює проект колективного договору та
уповноважує представників трудового колективу НТКУ на його
підписання;

заслуховує інформацію про виконання сторонами колективного договору;

бере участь  у  матеріальному  та  моральному стимулюванні високопродуктивної праці працівників НТКУ;

бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку НТКУ.

9.5. Форма та система оплати праці працівників НТКУ, а також  їх  соціального  страхування  визначаються  відповідно   до Кодексу законів про працю України, законів України “Про оплату праці”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний   захист   журналістів”, Колективного договору та інших чинних нормативно-правових актів.

НТКУ має  право  у  межах  фонду  заробітної плати за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України, та власних коштів установлювати   відповідно   до  законодавства  заохочувальні виплати своїм працівникам.

10. ПРИПИНЕННЯ НТКУ

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) НТКУ здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) НТКУ здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

10.2. НТКУ може бути реорганізована лише у Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Залиште коментар першим!

Залиште відповідь